شنبه     29/شهریور/1399 
  • اخبار کمیته فرهنگی
  • مستندات کمیته فرهنگی
  • گزارش های تصویری کمیته فرهنگی
IMAGE

دومین جلسه شورای فرهنگی سازمان برگزار شد

دستور کار جلسه: بررسی مصوبات جلسه قبل  به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ دومین جلسه...

13 تیر 1398