شنبه     29/شهریور/1399 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 273

دومین جلسه کمیته دیده بانی سلامت استان تشکیل شد.

 

thumbnail

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی؛دومین جلسه کمیته دیده بانی سلامت استان،با حضور جواد لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان و رئیس کمیته دیده بانی سلامت ، محمدرضا حاجی آبادی دبیر کمیته دیده بانی سلامت استان و نمایندگان سازمانها و ادارات چهارشنبه 17 بهمن98 در محل دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان و رئیس کمیته دیده بانی سلامت استان، در زمینه شاخص های پیوست شیوه نامه کميته گفت : تعداد ۱۶۸ شاخص در حوزه هاي بهداشت، درمان، غذا و دارو، بين بخشي و عدالت در سلامت از سوي وزارت بهداشت به منظور ارائه تصوير مناسب از وضعيت سلامت استان و مقايسه شاخص هاي استاني با استاندارد کشوري و تحليل علت مغايرت ها، ابلاغ شده است که در اين جلسه لازم است در اولين مرحله دستگاههاي متولي و پاسخگوي هر شاخص تعيين گردد.

در ادامه محمدرضا حاجی آبادی دبیر کمیته دیده بانی سلامت استان، وظیفه این کمیته را تعیین و جمع آوری داده های مربوط به شاخص های سلامت استان، تصویب برنامه سالانه در این زمینه، تهیه گزارش های دوره ای و ارائه به مراجع تصميم گيري، کسب اطمينان از صحت و اعتبار داده ها و.... عنوان کرد.

در پایان جلسه دستگاههاي متولي و پاسخگوي هر شاخص تعيين گردید و مقرر شد نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور تعریف استاندارد شاخص ها، فرمول محاسبه شاخص ها، تعیین متغییر های هر شاخص، تعیین زمان گزارش دهی شاخص و... در جلسات کارگروه هاي تخصصي ذيل کميته ديده باني سلامت شرکت نمايند.

شایان ذکر است:کمیته دیده بانی سلامت استان یکی از ارکان دبیرخانه سیاست گذاری سلامت ( کارگروه سلامت و امنیت غذایي استان) مي باشد که وظيفه هم افزايي مراجع جمع آوري اطلاعاتي سازمان ها و دستگاه ها براي ارائه تصوير روشن از وضعيت سلامت مردم استان را برعهده دارد و همچنين عملکرد دستگاههاي تاثيرگذار در اين حوزه را رصد و پایش می نماید. اين کميته وضعيت شاخص هاي سلامت منتخب را به صورت سالانه تحليل و گزارش مي نمايد.

 

thumbnail2