شنبه     29/شهریور/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 263

بررسی وضعیت بافت فرسوده شهری بیرجند با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام شد.

جلسه ای پیرامون "بررسی وضعیت بافت فرسوده ی شهری بیرجند به ریاست مجید پور عیسی رئیس  سازمان" و با حضور شرکت عمران مسکن سازان در محل دفتر رئیس  سازمان برگزار شد.

 

IMG 7319

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛"مجید پور عیسی رئیس سازمان" هدف از این نشست را تحقیق و آسیب شناسی در رابطه با بافت نا کار آمد شهری و ارائه راهکار جهت بهبود شرایط موجود عنوان کرد .

وی تصریح کرد: با توجه به تجارب گذشته و نقش دستگاههای متولی مخصوصا شهرداری راهکارهای عملیاتی و با دید جامع و یکپارچه پیشنهاد شود.

رئیس  سازمان با بیان این نکته که باید موضوعات همه جانبه موردتوجه باشند تاکید کرد: باید سعی کنیم ارزش های محله ها حفظ و از ظرفیتهای موجود استفاده شود.

پورعیسی در ادامه افزود: با شناسایی فرصتها و نقاط قوت این طرح میتوان اثر بخشی و سطح رضایت از آن را افزایش داد.

وی پیشنهاد کرد: میتوان از ظرفیت دستگاههای معین استفاده کرد و متذکر شد این امر مستلزم نگاه جامع و آسیب شناسی همه جانبه میباشد.

رئیس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، از نمایندگان شرکت مذکورخواست با توجه به تجارب گذشته تحقیق و بررسی در این زمینه انجام و راهکارهای عملیاتی و منطبق با فضای شهری در کوتاهترین زمان ممکن به سازمان گزارش شود.

پس از ارائه گزارش و راهکارهای پیشنهادی از طرف شرکت مجری درباره محلات هدف باز آفرینی شهری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛به دستور مجید پورعیسی مقرر شد:

IMG 7315