شنبه     29/شهریور/1399 

 

نشانی: بیرجند - خیابان شهید آیت الله محلاتی - خیابان 22 بهمن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

سامانه ارتباط گویا: 31271(056)

سامانه دورشوال: داخلی مورد نظر + 3127(056)

پیامک: 10003127

دورنگار: 32450618(056)

رایانامه: crm@mpo-skh.ir