سه شنبه     29/بهمن/1398 
شماره های داخلی همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
حوزه ریاست معاونت آمار و اطلاعات مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی
آقای اسفهرودی 2115 آقای لطفی 2140 آقای حسنی 2100
آقای محجوبی 2116 آقای عباسی اسفدن 2341 خانم خضری 2102
مشاور خانم ابراهیمی 2342 خانم سلطانی 2103
خانم رضایی 2113 آقای رضایی گزیک 2344 کارشناس امور مالی 2104
دبیرخانه شورای برنامه ریزی خانم جلایی فر 2345 خانم حسن نژاد 2105
خانم زربان 2318 خانم سرزهی 2346 خانم مویدی 2301
حراست خانم صالحی 2348 خانم عارفی نژاد 2302
آقای حسنی 2117 خانم مالکی 2351 خانم محمدی 2303
دبیرخانه حراست 2118 سایت استخراج 2441-43 آقای اصغری 2304
روایط عمومی معاونت توسعه و سرمایه انسانی ذیحساب
خانم نجفی 2316 خانم رضایی 2160 آقای نوفرستی 2101
معاونت برنامه ریزی و بودجه خانم خاوری 2361 گروه فناوری اطلاعات
آقای جهانشاهی 2120 خانم نارمنجی 2362 آقای رضوی 2305
آقای تقی زاده 2121 خانم هاشمی 2363 آقای فتوحی 2307
آقای هوشمند 2122 خانم میابادی 2364 آقای احمدی 2401
آقای تقوی 2123 آقای اکبری 2365 کتابخانه
آقای نصرآبادی 2124 آقای بخت آزاد 2366 خانم ملایی 2201-2202
آقای شفیعی 2125 خانم اسماعیل زاده 2367 دبیرخانه
آقای ایزدی 2126 خانم آموزگار 2368 آقای قلی نژاد 2494
آقای فاطمی 2127 مدیریت آموزش و پژوهش آقای سلیمی  2496
آقای عالمی 2128 آقای اطمینانی 2180    
آقای امیدیان 2129 آقای نوفرستی راد 2382 خدمات
آقای خسروی 2131 خانم فنودی 2384 آقای سلیمانی 2191
آقای رضایی 2132 خانم موسوی 2385 آقای کارکن 2391
آقای خدادادی 2133 مدیریت نظام فنی و اجرایی آقای دزگی 2491
خانم داوری 2134 آقای عباسی 2170 نقلیه
خانم میرکی 2135 آقای لطیفی 2471 نقلیه 2492
خانم فلاح 2321 آقای خانی نژاد 2472 میز خدمت
خانم وحیدی 2322 اقای یعقوبی 2473 میز خدمت 2403-2404
خانم احمدی 2323 آقای اکبری 2475 پایگاه بسیج سازمان
خانم قربانی نژاد 2324 آقای بنیادی 2476 پایگاه بسیج 2499
دیوان محاسبات انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راه سازی انتظامات
دیوان محاسبات 2308-9 نماینده انجمن 2477 انتظامات 2419
جهت تماس از خارج سازمان با شماره 31271 و جهت  مستقیم با شماره گیری . (شماره داخلی+3127) امکان برقراری ارتباط وجود دارد

ارتباط با رئیس سازمان

 

نشانی: بیرجند - خیابان شهید آیت الله محلاتی - خیابان 22 بهمن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

سامانه ارتباط گویا: 31271(056)

سامانه دورشوال: داخلی مورد نظر + 31271(056)

پیامک: 10003127

دورنگار: 32450618(056)

رایانامه: crm@mpo-skh.ir